Skip to content

diaconaal bureau gesloten

2020 maart 25
 
door Margriet

Vanaf het begin van de corona periode werken Nancy Spiele en Margriet Kok niet meer vanaf het diaconaal bureau op de Rosendaalseweg 507. Het thuiswerken bevalt goed en zal vooralsnog zo blijven.

Per mail zijn wij bereikbaar: info@diaconiearnhem.nl

Ook kunt u ons bellen: 06-21906365

Vanaf 15 juni is de Kledingbank weer open. Goede bruikbare kleding kunt u inleveren in de hal van het kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12.30 uur.

Nieuwsbrief

2019 juli 8
 
door Margriet

In de nieuwsbrief van mei treft u informatie aan over:

– De geldcampagne ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’

– Diaconie in de zondagse viering

– Het document ‘Meer voor minder’

– Jaarverslag CvD 2020

– Noodhulpactie ‘Samen tegen corona in kwetsbare landen’

– Inspiratiemails

Individuele ondersteuning

2019 januari 16
 
door Margriet

Arnhemmers die het financieel even niet redden, kunnen onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage ontvangen van het College van Diakenen. Hulpverleners kunnen een aanvraag indienen. Wij behandelen alleen formulieren die volledig zijn ingevuld.

Zie voor de criteria en het aanvraagformulier de pagina financiële ondersteuning.

 

Wijziging rekeningnummers diaconie

2018 oktober 29
 
door Margriet

Let op: m.i.v. 1 november zijn de rekeningnummers van de diaconie gewijzigd.

– voor vrijwillige bijdrage wordt het nummer: NL21RABO 0373 7369 91

– voor overige: NL43RABO 0373 7369 83

Inzamelpunt Kledingbank

2017 november 1
 
door Margriet

foto kledingbank

Inzamelpunt Kledingbank

De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen.

Zo wordt verspilling voorkomen. Ook wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

U kunt gebruikte kleding brengen bij het kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12.30 uur.