Skip to content

Geldcampagne ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’

2022 mei 2
 
door Margriet


In mei start de jaarlijkse geldwervingsactie van de Diaconie.

Diaconie staat voor ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’. Het is onze opdracht om de deuren van de kerk open te gooien en te kijken waar nood is. Dit gebeurt dichtbij, in de wijk, de stad, maar ook wereldwijd. Voor dit betekenisvolle werk is uw steun belangrijk. Daarom vragen we u een financiële bijdrage te storten. Doet u mee?
Ons rekeningnummer: NL 21 RABO 0373 7369 91 ten name van College van Diakenen onder vermelding vrijwillige bijdrage.

Noodhulpactie Oekraïne

2022 maart 1
 
door Margriet

Noodhulpactie Oekraïne

Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar.
De situatie in Oekraïne kan snel verder escaleren. Steeds meer mensen slaan op de vlucht. Vanuit heel Oekraïne vluchten mensen naar het westen, op zoek naar veiligheid. 

Kerk in Actie werkt samen met kerken en partnerorganisaties om hulp te bieden in de Oekraïense dorpen en de vluchtelingen op te vangen die onderweg zijn en voorziet hen van voedsel, onderdak en transportmiddelen.

Het College van Diakenen houdt op 6 maart een noodhulpcollecte voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

U kunt een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van Oekraïne.

Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar NL08INGB 0000 0005 55: Samen in actie voor Oekraïne

Voorzitter gezocht

2021 oktober 12
 
door Margriet

Bestuurslid iets voor u?

Het College van Diakenen zoekt een voorzitter.

Het College van Diakenen zet zich in door met passie op te komen voor kwetsbare mensen. We hebben tot taak de kerkdeuren open te gooien naar de samenleving. Wijkdiakenen doen dit in de wijken, de medewerkers van het diaconaal bureau vooral op stedelijk niveau. In het College van Diakenen bespreken vertegenwoordigers van de wijken, de medewerkers en het moderamen (dagelijks bestuur) wat speelde in de afgelopen periode en de plannen voor de toekomst.

Het College van Diakenen heeft een beleidsplan 2020 – 2025 en speerpunten vastgesteld dat de komende jaren richting geeft. We zijn nu in de weer met het opstellen van een jaarplan 2022 en een begroting 2022. De dagelijkse werkzaamheden worden door de medewerkers van het diaconaal bureau verricht. Zij bereiden ook de vergaderingen voor. Het moderamen is in de zomer gewijzigd van samenstelling omdat voor de zittende moderamenleden de balans vanwege hun werk zoek was.

Een nieuwe penningmeester en secretaris zijn ondertussen gevonden.

De functie van voorzitter is nu nog vacant. Wat doet de voorzitter? De voorzitter is de spil van het moderamen en werkt nauw samen met de andere moderamenleden. De voorzitter zit de vergaderingen voor en draagt zorgt voor een goede taakverdeling van de verschillende portefeuilles. Hij of zij geeft mede richting aan het beleid van het College van Diakenen. En vertegenwoordigt het College bij de Algemene Kerkenraad en het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

Als de functie van voorzitter u aanspreekt en hier meer over wilt weten, kom kennismaken dan kijken we over en weer wat de mogelijkheden zijn.

Voor meer informatie: info@diacioniearnhem.nl

diaconaal bureau gesloten

2020 maart 25
 
door Margriet

Vanaf het begin van de corona periode werken Nancy Spiele en Margriet Kok niet meer vanaf het diaconaal bureau op de Rosendaalseweg 507. Het thuiswerken bevalt goed en zal vooralsnog zo blijven.

Per mail zijn wij bereikbaar: info@diaconiearnhem.nl

Ook kunt u ons bellen: 06-21906365

Vanaf 15 juni is de Kledingbank weer open. Goede bruikbare kleding kunt u inleveren in de hal van het kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12.30 uur.

Individuele ondersteuning

2019 januari 16
 
door Margriet

Arnhemmers die het financieel even niet redden, kunnen onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage ontvangen van het College van Diakenen. Hulpverleners kunnen een aanvraag indienen. Wij behandelen alleen formulieren die volledig zijn ingevuld.

Zie voor de criteria en het aanvraagformulier de pagina financiële ondersteuning.

 

Wijziging rekeningnummers diaconie

2018 oktober 29
 
door Margriet

Let op: m.i.v. 1 november zijn de rekeningnummers van de diaconie gewijzigd.

– voor vrijwillige bijdrage wordt het nummer: NL21RABO 0373 7369 91

– voor overige: NL43RABO 0373 7369 83

Inzamelpunt Kledingbank

2017 november 1
 
door Margriet

Inzamelpunt Kledingbank (tijdelijk gesloten)

De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen.

Zo wordt verspilling voorkomen. Ook wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om gebruikte kleding te brengen bij het kerkelijk bureau.