Diaconale collecten

4 februari – Kerk in Actie Werelddiaconaat: Bangladesh
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering, cyclonen, overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 4 februari.

11 februari
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 11 februari.

18 februari Kerk in Actie Veertig dagen tijd: omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven die omzien naar gevangenen, hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 18 februari.

25 februari
De eerste collecte is voor een door de wijken te bepalen diaconaal doel.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 25 februari en de naam van de wijkgemeente.

3 maart : Kerk in actie Veertig dagen tijd Libanon: predikanten opleiden voor het Midden-Oosten
De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het
hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. De school wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 3 maart.

10 maart: Kerk in actie zending Indonesië: sterke vrouwen in de kerk
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten
van vrouwen voor deze taken.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 10 maart.

13 maart Biddag voor het gewas
Tijdens deze dienst is de collecte bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 13 maart.

17 maart Kerk in Actie Veertig dagen tijd Rwanda: leerzame stripverhalen voor kinderen
In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want “een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt”.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 17 maart.

24 maart Palmzondag
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 24 maart.

28 maart Witte donderdag
Vandaag is er alleen een collecte voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 28 maart.

29 maart Goede vrijdag
Vandaag is er alleen een collecte voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 29 maart.

30 maart Stille Zaterdag
De collecte is vanavond voor het werk van de diaconie.
Ook dit jaar hebben veel mensen in Nederland hebben het financieel moeilijk o.a. door de dagelijkse boodschappen die steeds duurder worden. De diaconie probeert naast deze mensen te staan, daar te helpen waar geen helper is, bijvoorbeeld met leefgeld. Om dit diaconale werk mogelijk te maken, vragen wij om uw betrokkenheid en uw bijdrage voor deze collecte.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 30 maart.

31 maart Pasen Kerk in actie Werelddiaconaat Colombia: kansarme jongeren opleiden voor horeca
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken. Zo kunnen ieder jaar
80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants, niet alleen als kok
maar ook als receptionist, ober of achter de bar.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 31 maart.

7 april
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 7 april.

14 april
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 14 april.

21 april
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 21 april.

28 april
De eerste collecte is voor een door de wijken te bepalen diaconaal doel.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 28 april en de naam van de wijkgemeente.

5 mei
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 5 mei.

9 mei Hemelvaart
De collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 9 mei.

12 mei Kerk in Actie: Kerk-zijn voor en met elkaar
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn doet. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Iedereen is welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 12 mei.

19 mei Pinsteren Zending: Bangladesh – Gemeenteopbouw voor dorpskerken
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Om vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeente-opbouw: o.a. training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 19 mei.

26 mei
De collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 26 mei.

2 juni
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 2 juni.

9 juni
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 9 juni.

16 juni
De eerste collecte is voor een door de wijk te bepalen diaconaal doel.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 16 juni en de naam van de wijkgemeente.

23 juni
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 23 juni.

30 juni Collecte Kerk in Actie: Werelddiaconaat
Moldavië – Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Hun kinderen werken veelal in het buitenland. Er is geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 30 juni.

7 juli
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 7 juli.

14 juli
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 14 juli.

21 juli
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 21 juli.

28 juli
De zomerperiode is voor velen van ons de tijd om op vakantie te gaan. Maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen willen ook graag mee op kamp of een dagje naar het zwembad. Met uw bijdrage is het mogelijk dit soort activiteiten te ondersteunen.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 28 juli.

4 augustus
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 4 augustus.

11 augustus
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 11 augustus.

18 augustus
De eerste collecte is voor een door de wijk te bepalen diaconaal doel.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 18 augustus en de naam van de wijkgemeente.

25 augustus
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 25 augustus.

1 september
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 1 september.

8 september
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 8 september.

15 september
Door de wijk diaconieën wordt gedurende het jaar aandacht besteed aan mensen die het moeilijk hebben: langdurig zieken, werklozen, mensen die een partner verloren hebben. Een bezoekje, bloemetje of gift wordt erg op prijs gesteld. Uw bijdrage voor de eerste collecte maakt dit diaconale werk in uw eigen wijk mogelijk.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 15 september.

22 september Kerk in Actie: Zending
Syrië – Bouw de kerk weer op

De kerk in Syrië is het middelpunt van de samenleving. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 22 september.

29 september
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 29 september.

6 oktober
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 6 oktober.

13 oktober
De eerste collecte is voor een door de wijken te bepalen diaconaal doel.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van13 oktober en de naam van de wijkgemeente.

20 oktober Kerk in Actie: werelddiaconaat
Indonesië – Kerk versterkt werk en positie van boeren

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 20 oktober.

27 oktober
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 27 oktober.

3 november Kerk in Actie:
Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektriciteit. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 3 november.

6 november Dankdag
De collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 6 november.

10 november
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 10 november.

17 november
De eerste collecte is voor een door de wijken te bepalen diaconaal doel.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 17 november en de naam van de wijkgemeente.

24 november
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 24 november.