Skip to content

Diaconale collecten

collectezakken

De eerste collecte in de kerkdienst  is altijd bestemd voor een diaconaal doel. Collecteren is de manier om tijdens de viering te delen met wat je hebt. Om te werken aan een mooiere wereld van gerechtigheid en vrede.

18 augustus Door de wijk diaconieën wordt gedurende het jaar aandacht besteed aan mensen die het moeilijk hebben: langdurig zieken, werklozen, mensen die een partner verloren hebben. Een bezoekje, bloemetje of gift wordt erg op prijs gesteld. Om het diaconale werk in uw eigen wijk mogelijk te maken vragen wij uw bijdrage voor de eerste collecte.

25 augustus De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.

1 september De eerste collecte is voor een door de wijk te bepalen diaconaal doel.

8 september De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd

15 september Kerkinactie: Versterk de kerken in Syrië.                           

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijf of het volgen van een opleiding.

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!

22 september De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd

29 september De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem. De sociale wijkteams van de gemeente Arnhem doen regelmatig een beroep op de diaconie. Een verzoek om bij te dragen in het levensonderhoud van een familie die soms al jarenlang onder het bestaansminimum leeft, een tweedehands fiets om naar het werk te gaan, geld voor een bed en matras. Zomaar een paar voorbeelden die het mogelijk maken dat iemand weer verder kan. Uw bijdrage aan de eerste collecte maakt dit werk mogelijk.

6 oktober De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd 

13 oktober Kerkinactie – Werelddiaconaat In de sloppenwijken van Bogotá in Colombia houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad is een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties worden 180 jongeren opgeleid. Geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

20 oktober De eerste collecte is voor een door de wijken te bepalen diaconaal doel

27 oktober De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd