Diaconale collecten

collectezakken

 

2022

4 december
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 4 december.

11 december Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat
Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 11 december.

18 december
De eerste collecte is voor een door de wijken te bepalen diaconaal doel.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 18 december en de naam van de wijkgemeente.

24 december Kerk in Actie Kinderen in de Knel
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Duizenden kinderen groeien op in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger.
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak.
Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. Van harte aanbevolen.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 24 december.

25 december Eerste Kerstdag Kerk in Actie Kinderen in de Knel
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Duizenden kinderen groeien op in deze Griekse vluchtelingenkampen. Met steun van Kerkinactie worden op Lesbos voor kinderen en jongeren leerzame en ontspannende activiteiten aangeboden. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren.
Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. Van harte aanbevolen
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 25 december.

31 december
De opbrengst van de collecte is bestemd voor het diaconale werk.
Veel diakenen, predikanten en vrijwilligers zetten zich al jarenlang in voor mensen die in de knel geraakt zijn. Een financiële bijdrage door de diaconie is vaak een steuntje in de rug. Uw bijdrage aan de collecten en de jaarlijkse giften voor de diaconie maken dit mogelijk. Ook in het nieuwe jaar wil uw diaconie er zijn voor mensen die het zelf even niet redden. Daarbij hopen we op uw medewerking, voorbeden en bijdragen.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 31 december.

 

2023

1 januari
Vandaag is de collecte bestemd voor het diaconale werk in Arnhem. De diaconie heeft het afgelopen jaar een aantal organisaties, die werkzaam zijn op diaconaal gebied, van een gift voorzien. Bijvoorbeeld de Kledingbank, het Kruispunt en de Kerstherberg. Daarnaast is er aan ongeveer 100 mensen financiële ondersteuning gegeven. Ook het komende jaar wil de diaconie deze giften graag verstrekken. Uw bijdrage is van harte welkom.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 1 januari.

2 januari
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 2 januari.

9 januari
De eerste collecte is voor een door de wijken te bepalen diaconaal doel.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 9 januari en de naam van de wijkgemeente.

16 januari
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 16 januari.

23 januari
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd. In Arnhem zet de diaconie zich in voor mensen die het even financieel niet redden. Er wordt samengewerkt met diverse maatschappelijke organisaties.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 23 januari.

30 januari
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 30 januari.

 

5 februari – Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Pakistan – Vak training voor jongeren

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 5 februari.

12 februari
De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 12 februari.

19 februari
De eerste collecte is voor een door de wijk te bepalen diaconaal doel.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 19 februari en de naam van de wijkgemeente.

26 februari Kerk in Actie Zending
Zambia – maatjes voor gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 26 februari.