Skip to content

Diaconale collecten

collectezakken

 

1 april Witte donderdag
Vandaag is er alleen een collecte voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 1 april.

2 april Goede vrijdag
Vandaag is er alleen een collecte voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 2 april.

3 april Stille Zaterdag
De collecte is vanavond voor het werk van de diaconie.
Veel mensen in Nederland en wereldwijd krijgen het financieel steeds moeilijker door de gevolgen van het coronavirus. Denk aan de horeca, winkels en culturele instellingen. De diaconie probeert naast deze mensen te staan, daar te helpen waar geen helper is, bijvoorbeeld met leefgeld. Wij verwachten dat de komende tijd de aanvragen voor financiële ondersteuning zullen toenemen. Om dit diaconale werk mogelijk te maken, vragen wij om uw betrokkenheid en uw bijdrage voor deze collecte.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 3 april.

4 april Pasen Kerkinactie Werelddiaconaat
Zuid-Afrika – Een toekomst voor arme kinderen
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 4 april.

11 april
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 11 april.

18 april
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 18 april.

25 april Kerkinactie binnenlands diaconaat
Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 25 april.

2 mei
De eerste collecte is voor een door de wijk te bepalen diaconaal doel.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 2 mei en de naam van de wijkgemeente.

9 mei
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 9 mei.

13 mei Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag kunt u uw bijdrage voor het diaconale werk in Arnhem en omgeving overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 13 mei.

16 mei
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 16 mei.

23 mei Pinkstercollecte Kerk in Actie Zending
Egypte – Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie Bijbellezen!

Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 23 mei.

30 mei
Al meer dan een jaar hebben we te maken met het coronavirus. De gevolgen kennen we allemaal. Met name de eenzaamheid onder ouderen en jongeren verdient onze aandacht. De diaconie probeert voor zover dat kan met bezoek en telefoon mensen te bereiken. Ook de dagelijkse inspiratiemails van de diaconie zijn een lichtpuntje in deze moeilijke tijd.
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 30 mei.

6 juni
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 6 juni.

13 juni
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 13 juni.

20 juni
De eerste collecte is voor een door de wijk te bepalen diaconaal doel.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 20 juni en de naam van de wijkgemeente.

27 juni
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer
NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 27 juni.