Financiële ondersteuning

Hoe werkt financiële ondersteuning?

Een aanvraag voor financiële ondersteuning dient u in via dit aanvraagformulier. Uitsluitend medewerkers van hulpverlenende instanties en diakenen/predikanten kunnen digitaal een aanvraag indienen.

Alleen volledig ingevulde getypte aanvraagformulieren, voorzien van datum en namen voor akkoord, die voldoen aan de onderstaande criteria worden in behandeling genomen. Het aanvraagformulier kan gemaild worden naar: info@diaconiearnhem.nl.

Criteria

  • betrokkene woont in Arnhem
  • het betreft een uitzonderingssituatie die niet een structureel karakter heeft
  • er is sprake van een acute situatie en een beperkt bedrag.
  • betrokkene heeft een minimum besteedbaar inkomen dan wel lager
  • alle officiële instanties zijn benaderd, bijvoorbeeld fondsen, bijzondere bijstand, schuldsanering, voedsel- en kledingbank
  • de gift biedt perspectief

Meer voor Minder

Het kan lastig zijn om rond te komen. Hieronder staan enkele organisaties die u misschien kunnen helpen.

Zoals Kledingbank, Voedselbank, Stichting Leergeld, Stichting Geven en Nemen, Speelstoet, Energiebank, Gelrepas, Jarige Job, Kledingwinkel, Eco-Vrede. Voor meer informatie over deze organisaties: Meer voor minder

Financiële steun aan projecten

Een financiële bijdrage geven wij ook aan instellingen die gericht zijn op het verminderen van nood in de wereld en het bevorderen van gerechtigheid. Ook hier geldt dat eerst andere inkomsten gezocht moeten worden (subsidie, sponsoring, fondsen, etc.). Soms draagt de diaconie substantieel bij, vooral bij de start van een activiteit.

Het College van Diakenen beperkt zich in principe tot instellingen in Arnhem. Binnen Arnhem steunen wij:

Steun de diaconie

De diaconie trekt zich het lot van de zwakkeren aan. Maar hiervoor hebben wij uw steun wel nodig.

Wilt u ons werk ondersteunen, dan kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: rekeningnummer: NL21RABO 0373 7369 91.  Als u van plan bent om voor een aantal jaren een vast bedrag te storten, dan is de regeling periodieke giften wellicht een goede optie.  En ook kunt u een legaat opnemen in uw testament. Wij informeren u hier graag over. Neem gerust contact met ons op 06-21906365.

U kunt er van op aan dat uw geld goed besteed wordt.