Geldcampagne ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’

In mei start de jaarlijkse geldwervingsactie van de Diaconie. Diaconie staat voor ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’. Het is onze opdracht om de deuren van de kerk open te gooien en te kijken waar nood is. Dit gebeurt dichtbij, in de wijk, de stad, maar ook wereldwijd. Voor dit betekenisvolle werk is uw steun …

Individuele ondersteuning

Arnhemmers die het financieel even niet redden, kunnen onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage ontvangen van het College van Diakenen. Hulpverleners kunnen een aanvraag indienen. Wij behandelen alleen formulieren die volledig zijn ingevuld. Zie voor de criteria en het aanvraagformulier de pagina financiële ondersteuning.