Vacature bureau-secretaris

Vacature bureau-secretaris Protestantse Gemeente Arnhem (PGA)


Profielschets:
Het adagium van de Diaconie is: Met passie opkomen voor kwetsbare mensen.
Dit houdt in dat de bureau-secretaris vanuit een hands-on mentaliteit mede vormgeeft aan het diaconale werk in Arnhem. Deze persoon v/m is verbindend en kent de weg binnen het Arnhemse sociale domein of kan zich de weg die hiervoor nodig is snel eigen maken. Vergaderen alleen als het zin heeft, niet omdat het leuk is.


In het bijzonder:
• Buiten dat de kandidaat oog heeft voor gemeenteleden van de PGA, heeft deze zeker ook oog en oor voor rand- en niet kerkelijken;
• De bureau-secretaris heeft een sterk coördinerend vermogen t.b.v. o.a. de wijkdiakenen en overige kerkelijke en niet kerkelijk organisaties
• De kandidaat ondersteunt het Moderamen en het College van Diakenen op het gebied van financiën en beleid

Daartoe zoekt de Diaconie van Arnhem m.i.v. 1 maart 2024 een kandidaat met een HBO werk -en denkniveau, waarbij de flexibiliteit belangrijker is dan de opleiding. Tevens voelt hij/zij zich intrinsiek betrokken bij diaconaal werk.
De aanstelling is voorlopig voor 1 jaar en een omvang van 12 uur per week. De salariëring is volgens de rechtpositieregeling van de PKN kerken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij: Nancy Spiele (info@diaconiearnhem.nl)

Sollicitatiebrieven met c.v. kunnen gemaild worden naar: info@diaconiearnhem.nl