Noodhulpcollecte Pakistan

In de vieringen van de Protestantse Gemeente Arnhem is er zondag 11 september een noodhulpcollecte voor Pakistan.

Zeker 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen.
Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog.

Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften.
Kerk in Actie werkt samen met partnerorganisaties om hulp te bieden.

Het College van Diakenen beveelt deze noodhulpcollecte van harte aan. En zal de opbrengst van de noodhulpactie verhogen.
U kunt ook een bijdrage overmaken naar rekeningnummer van het College van Diakenen.
Het rekeningnummer is: NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van noodhulp Pakistan.