Home

Mensen hebben mensen nodig

Diaconie is één van de kern-opdrachten van de kerk. Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping, met als thema’s: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

Daarbij spelen kwetsbare mensen een belangrijke rol. Mensen die het even niet redden, door financiële problemen of door eenzaamheid.  De diaconie is er vanuit de kerk op gericht om hen te helpen. Wij bieden stadsgenoten die het even niet redden een steuntje in de rug. Dit doen de wijkdiakenen door nabij te zijn en een luisterend oor te bieden. Hulpverleners kunnen bij het diaconaal bureau voor hun cliënt een bescheiden bijdrage aanvragen om het leven weer even dragelijk te maken. In de wijk Klarendal zijn we betrokken bij het Diaconaal Inloopcentrum.

Behalve deze individuele hulp, ondersteunen we Arnhemse projecten die te maken hebben met armoede en onrecht. Zo verstrekken we financiële bijdragen aan Het Kruispunt waar pastorale zorg aan dak- en thuislozen wordt gegeven, de Voedselbank en de Kledingbank.

In het buitenland steunen we het zendings- en diaconale werk.  Een van onze projecten is de stichting Silent Work die zich richt op de vergeten kinderen van Afrika. Zij ondersteunt duurzame en kleinschalige lokale projecten.

Met de gemeente Arnhem denken wij mee, met name bij het armoedebeleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zo participeren we in het project Statenkwartier Voormekaar, een buurtproject voor informele zorg.

Wilt u meedenken, meedoen, neem dan contact met ons op.

Per mail: info@diaconiearnhem.nl of bel 06-21906365. Op Facebook zijn we te volgen: https://www.facebook.com/ArnhemDiaconie/

Wilt u een gift geven, dan kunt u geld storten op rekeningnummer: NL21RABO 0373 7369 91 t.n.v. College van Diakenen Arnhem.