Skip to content

Nieuwsbrief Oktober

2019 juli 8
 
door Margriet

In de nieuwsbrief van oktober treft u informatie aan over: winterjassen actie, afscheid Alie Teunissen, beleidsplan, individuele hulpverlening, wandelingen ex mantelzorgers.

Individuele ondersteuning

2019 januari 16
 
door Margriet

Arnhemmers die het financieel even niet redden, kunnen onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage ontvangen van het College van Diakenen. Hulpverleners kunnen een aanvraag indienen. Wij behandelen alleen formulieren die volledig zijn ingevuld.

Zie voor de criteria en het aanvraagformulier de pagina financiële ondersteuning.

 

Wijziging rekeningnummers diaconie

2018 oktober 29
 
door Margriet

Let op: m.i.v. 1 november zijn de rekeningnummers van de diaconie gewijzigd.

– voor vrijwillige bijdrage wordt het nummer: NL21RABO 0373 7369 91

– voor overige: NL43RABO 0373 7369 83

Inzamelpunt Kledingbank

2017 november 1
 
door Margriet

foto kledingbank

Inzamelpunt Kledingbank

De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen.

Zo wordt verspilling voorkomen. Ook wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

U kunt gebruikte kleding brengen bij het diaconaal bureau/kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem. Elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur.