Skip to content

NIEUWSBRIEF COLLEGE VAN DIAKENEN

2018 december 10
 
door Margriet

In de nieuwsbrief van december treft u informatie aan over:

  • Collegevergaderingen
  • de site www:okoarnhem.nl
  • hulpvragen bij het diaconaal bureau
  • Petersborgbijeenkomst
  • nieuwe rekeningnummers,
  • bijeenkomst onbegrepen gedrag
  • SODBA diner
  • afscheid Joop Vos
  • Noodhulpacties

Nieuwsbrief 3 College van Diakenen

Wijziging rekeningnummers diaconie

2018 oktober 29
 
door Margriet

Let op: m.i.v. 1 november zijn de rekeningnummers van de diaconie gewijzigd.

– voor vrijwillige bijdrage wordt het nummer: NL21RABO 0373 7369 91

– voor overige: NL43RABO 0373 7369 83

Noodhulp Sulawesi

2018 oktober 10
 
door Margriet

Op zondag 14 oktober is de eerste collecte een noodhulpcollecte voor de slachtoffers van de aardbevingen op Sulawesi.

Een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zeker 1200 mensen het leven gekost. Het rampencentrum verwacht dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisatie zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp.

Voor deze hulp houden we een noodhulpcollecte op zondag 14 oktober. Naast deze collecte is er ook de mogelijkheid om geld op het rekeningnummer van de diaconie te storten. Dit nummer luidt: NL43RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van noodhulp Sulawesi

 

Het College van Diakenen ondersteunt deze actie van harte. De opbrengst van deze collecte en giften wordt verdubbeld door het College van Diakenen.

 

Arnhemmers doen er toe

2018 september 26
 
door Margriet

De Diaconie wil er zijn voor stadsgenoten die tijdelijk een vangnet nodig hebben. Vanuit onze passie komen we op voor kwetsbare mensen. Met uw gift, groot of klein kunnen we het leven van mensen die het niet redden weer even dragelijk maken. Arnhemmers doen er immers toe!

Doet u mee met onze actie?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL21RABO 0373 7369 91 t.n.v. College van Diakenen o.v.v. Arnhemmers doen er toe.

Namens het College van Diakenen, Pieter Jan Veenstra

flyer blz1

Noodhulp Lombok

2018 augustus 29
 
door Margriet

Op zondag 9 september is de eerste collecte een noodhulpcollecte voor de slachtoffers van de aardbevingen op Lombok.

Het Indonesische eiland Lombok werd begin augustus meerdere malen getroffen door aardbevingen. Door de aardbevingen zijn honderdduizenden mensen gewond of dakloos geraakt. De schade aan de huizen en de infrastructuur is enorm. Na de aardbevingen is er een tekort aan alles. Kerk in Actie zet zich samen met partners in voor het organiseren van slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen. Ook wordt medicatie, eten, drinken en zeep aangeboden.

Voor deze hulp houden we een noodhulpcollecte op zondag 9 september. Naast deze collecte is er ook de mogelijkheid om geld op het rekeningnummer van de diaconie te storten. Dit nummer luidt: NL33FVLB 0635 8006 67 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van noodhulp Lombok.

 

Het College van Diakenen ondersteunt deze actie van harte. De opbrengst van deze collecte en giften wordt verdubbeld door het College van Diakenen.

Bijeenkomst ‘Omgaan met onbegrepen  gedrag’

2018 augustus 1
 
door Margriet

Bijeenkomst ‘Omgaan met onbegrepen  gedrag’

Het komt gelukkig niet vaak voor, maar een enkele maal heb je te maken met onbegrepen gedrag in een viering of gesprek. De impact kan enorm zijn. En er kunnen allerlei vragen zijn: heb ik juist gehandeld,  het waarom van dit gedrag en bij wie kan ik zelf terecht als ik wil praten?

Op 10 oktober is er voor ouderlingen, diakenen, kosters, predikanten en belangstellenden een bijeenkomst in De Beijer,  Willem Beijerstraat 13, 6823EW Arnhem. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: achtergrondinformatie over onbegrepen gedrag: waar komt het vandaan en hoe ga je ermee om. Wat is verstandig om te doen en wat vooral niet. Daarnaast gaan we in gesprek over hoe we elkaar als medekerkgangers kunnen ondersteunen in lastige situaties.

De bijeenkomst wordt verzorgd door Renate Rosenbrand, preventiewerker bij Indigo en Sabine Maree, ervaringsdeskundige bij Vitale Verbindingen.

Op  woensdag 10 oktober ben je vanaf 19.00 uur welkom. We beginnen om 19.30 uur. Voor het organiseren van de bijeenkomst is het prettig dat we vooraf weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Daarom het verzoek om je voor 3 oktober 2018 op te geven. Het liefst per mail: m.kok@diaconiearnhem.nl.  Anders: 06 81248710.

Met vriendelijke groet,

 

Ans Bosma en Margriet Kok

Geldwerving 2018

2018 mei 9
 
door Margriet

Nu loopt de geldwervingsactie voor de Diaconie.

Diaconie is met passie opkomen voor kwetsbare mensen. Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. De Diaconie helpt mensen, zowel binnen als buiten de kerk, die nergens anders meer terecht kunnen.

Steunt u ons werk?  U kunt u gift overmaken op: NL21RABO 0373 7369 91 t.n.v. College van Diakenen.

Voor meer informatie zie: flyer geldwerving

Inzamelpunt Kledingbank

2017 november 1
 
door Margriet

foto kledingbank

Inzamelpunt Kledingbank

De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen.

Zo wordt verspilling voorkomen. Ook wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

Sinds 1 november is er een vijfde inzamelpunt in Arnhem en wel bij het bij het diaconaal bureau/kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem.

Hier kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur gebruikte kleding brengen.