Skip to content

Diaconale collecten

collectezakken

De eerste collecte in de kerkdienst is altijd bestemd voor een diaconaal doel. Collecteren is de manier om tijdens de viering te delen met wat je hebt.

3 mei
Nu er geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 3 mei.

Het doel is deze zondag: het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.

10 mei
Nu er geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 10 mei.

Het doel is deze zondag: het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.

17 mei
Vandaag wordt het diaconale doel bepaald door de eigen wijk.

Nu er geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van de naam van de wijkgemeente en 17 mei.

21 mei Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag kunt u uw bijdrage voor het diaconale werk in Arnhem en omgeving overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 21 mei.

24 mei
Nu er geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 24 mei.

Het doel is deze zondag: het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.

31 mei Pinksteren
Nu er geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 31 mei.

Op Pinksteren is de diaconale bestemming het werk van de kerk in Marokko. In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk.

7 juni
Nu er geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van de naam van de wijkgemeente en 7 juni.

Vandaag wordt het diaconale doel bepaald door de eigen wijk

14 juni
Nu er geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 14 juni.

Het doel is deze zondag: het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.

21 juni
Nu er geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 21 juni.

Het doel is deze zondag: Kerkinactie Werelddiaconaat.
Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken.
Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’. Helpt u mee?

28 juni
Nu er geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 28juni.

Het doel is deze zondag: het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.