Skip to content

Noodhulpactie Mozambique, Zimbabwe en Malawi

2019 maart 25
door Margriet

Noodhulpactie

In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen door de cycloon Idai. Zij hebben dringend  voedsel, water, kleding, onderdak  en medicijnen nodig.

De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later de buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn totaal weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Gehele dorpen zijn overstroomd.

De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar, Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Kerk in Actie biedt via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten en dekens.

Voor deze hulp houden we een noodhulpcollecte op zondag  31 maart. Naast deze collecte is er ook de mogelijkheid om geld op het rekeningnummer van de diaconie te storten. Dit nummer luidt: NL 43 RABO 0373 7369 83  t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van noodhulp cycloon Idai.

 

Het College van Diakenen ondersteunt deze actie van harte. De opbrengst van deze collecte en giften wordt verdubbeld door het College van Diakenen.