Skip to content

Bijeenkomst ‘Omgaan met onbegrepen  gedrag’

2018 augustus 1
door Margriet

Bijeenkomst ‘Omgaan met onbegrepen  gedrag’

Het komt gelukkig niet vaak voor, maar een enkele maal heb je te maken met onbegrepen gedrag in een viering of gesprek. De impact kan enorm zijn. En er kunnen allerlei vragen zijn: heb ik juist gehandeld,  het waarom van dit gedrag en bij wie kan ik zelf terecht als ik wil praten?

Op 10 oktober is er voor ouderlingen, diakenen, kosters, predikanten en belangstellenden een bijeenkomst in De Beijer,  Willem Beijerstraat 13, 6823EW Arnhem. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: achtergrondinformatie over onbegrepen gedrag: waar komt het vandaan en hoe ga je ermee om. Wat is verstandig om te doen en wat vooral niet. Daarnaast gaan we in gesprek over hoe we elkaar als medekerkgangers kunnen ondersteunen in lastige situaties.

De bijeenkomst wordt verzorgd door Renate Rosenbrand, preventiewerker bij Indigo en Sabine Maree, ervaringsdeskundige bij Vitale Verbindingen.

Op  woensdag 10 oktober ben je vanaf 19.00 uur welkom. We beginnen om 19.30 uur. Voor het organiseren van de bijeenkomst is het prettig dat we vooraf weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Daarom het verzoek om je voor 3 oktober 2018 op te geven. Het liefst per mail: m.kok@diaconiearnhem.nl.  Anders: 06 81248710.

Met vriendelijke groet,

 

Ans Bosma en Margriet Kok