Skip to content

Geldwerving 2018

2018 mei 9
door Margriet

Nu loopt de geldwervingsactie voor de Diaconie.

Diaconie is met passie opkomen voor kwetsbare mensen. Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. De Diaconie helpt mensen, zowel binnen als buiten de kerk, die nergens anders meer terecht kunnen.

Steunt u ons werk?  U kunt u gift overmaken op: NL21RABO 0373 7369 91 t.n.v. College van Diakenen.

Voor meer informatie zie: flyer geldwerving